Od 2019 roku dokumentacja pracownicza w formie papierowej lub elektronicznej

Od przyszłego roku, a dokładnie już od 1 stycznia 2019 roku pracodawcy będą mieli wybór formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Będzie ona mogła mieć formę dotychczasową, tj. papierową lub elektroniczną. Dopuszczalna będzie również zmiana jej postaci z papierowej na elektroniczną bądź odwrotnie.

O każdej zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracodawca będzie miał obowiązek zawiadomić pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Co istotne, dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej będzie równoważna z dokumentacją pracowniczą w postaci papierowej. Decyzja o tym, w jakiej formie prowadzić wspomnianą dokumentację będzie należała do pracodawcy.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Zmiana formy opodatkowania na podatek liniowy w 2018 roku

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których dochód w 2018 roku może przekroczyć ustawowy próg skali podatkowej (wynoszący 85.528 złotych), a rozliczające się na zasadach ogólnych, powinny rozważyć możliwość zmiany formy opodatkowania i skorzystanie z możliwości rozliczania się z podatku liniowego wynoszącego 19%.

W bieżącym roku zmiany można dokonać nie później niż do 22 stycznia. Zmiany formy opodatkowania można dokonać we wniosku CEIDG-1 (składanym osobiście lub elektronicznie). Złożenie elektronicznego wniosku wymaga posiadania konta na platformie ePUAP. Zmiany można dokonać również w urzędzie skarbowym, składając pisemne, sporządzone samodzielnie oświadczenie o wyborze formy opodatkowania (bądź wysyłając to oświadczenie listem poleconym).

Należy przy tym pamiętać, że wyboru podatku liniowego pozbawiony jest każdy przedsiębiorca, który współpracuje ze swoim byłym lub obecnym pracodawcą. W praktyce chodzi o osoby, które zakładają działalność gospodarczą w zasadzie jedynie pod jednego kontrahenta (ich pracodawcę), zmieniając tym samym etat na własną firmę.

Przedsiębiorca, który nie dokona zmiany formy opodatkowania do 22 stycznia 2018 roku następną możliwość zmiany będzie miał dopiero w następnym roku (tj. do dnia 21 stycznia 2019 roku).

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika w praktyce

Jako ustawową zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, czyli in dubio pro tributario wpisano do Ordynacji podatkowej z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku, a więc niemal półtora roku temu. Zgodnie z art. 2a Ordynacji zasada ta wprowadza nakaz, aby: Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.

Wskazać należy, że teoretycznie zasada in dubio pro tributario na podstawie norm konstytucyjnych oraz ogólnych zasad prawa podatkowego obowiązywała już wcześniej jako jedna z reguł wykładni funkcjonalnej. I tak np. Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż: “zgodnie z wymogami konstytucyjnymi niejasnych regulacji podatkowych nie wolno interpretować na niekorzyść podatników, a w konsekwencji jeśli takie regulacje okazują się ostatecznie wieloznaczne, to zgodnie z zasadą in dubio pro tributario należy opowiedzieć się za rozwiązaniem uwzględniającym interes podmiotu obowiązanego do świadczeń podatkowych” (postanowienie TK z dnia15 lipca 2013 roku).

Adresatem zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika są organy podatkowe jako stosujące przepisy prawa.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy jako podatnika wszystko to brzmi świetnie. Jak wygląda zatem praktyka? Z informacji udostępnionych przez Ministerstwo Finansów wynika, iż w całym 2016 roku wyżej wymieniona zasada została zastosowana w 41 przypadkach… Uznać więc należy, że na etapie postępowania podatkowego ma ona marginalne znaczenie, wszak administracja podatkowa nie ma wątpliwości co do stosowania prawa.

Orzeczenie:

  • postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia15 lipca 2013 roku, sygn. akt SK 69/13

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa

Czym kierować się przy wyborze biura rachunkowego?

Wpisując w popularnej wyszukiwarce bądź katalogach firm frazy typu „biuro rachunkowe Warszawa” bądź „usługi księgowe”, przedsiębiorcy wyszukującemu firmy mającej prowadzić jego księgowość przed oczami pojawi się kilka tysięcy biur księgowych. Zatem czym kierować się przy wyborze odpowiedniej księgowej? W naszej ocenie istotnych jest kilka czynników:

  • wiedza i doświadczenie

Profesjonalna obsługa księgowa wymaga łącznego spełnienia dwóch warunków: zdobycia odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Nie sposób bowiem sobie wyobrazić, żeby np. księgowość spółki z o.o. czy kadry i płace firmy zatrudniającej kilkadziesiąt czy więcej osób prowadziła księgowa bez kierunkowego wykształcenia i przynajmniej kilkuletniego doświadczenia.

Warto tutaj również zwrócić uwagę, czy biuro rachunkowe współpracuje z księgowymi posiadającymi tzw. licencję Ministra Finansów, czyli odpowiedni certyfikat księgowy, ponieważ od 2014 roku w zasadzie każdy, niekoniecznie specjalista, może usługowo prowadzić księgi rachunkowe.

  • kompleksowość usług

Przy wciąż zmieniających się przepisach w zakresie rachunkowości, prawa podatkowego czy też innych gałęzi prawa każdy księgowy powinien nieustannie pogłębiać i aktualizować swoją wiedzę. Nie bez znaczenia jest również profesjonalne wsparcie prawników mających doświadczenie w takich dziedzinach jak doradztwo podatkowe, prawo pracy czy prawo gospodarcze.

  • bezpośredni kontakt

Na rynku usług księgowych oraz kadrowo-płacowych funkcjonuje wiele firm zajmujących się prowadzeniem swoim klientom księgowości online. Wybór tej formy prowadzenia rozliczeń może okazać się jednak zgubny. Brak bezpośredniego kontaktu z osobą prowadzącą tak ważne sprawy jak księgowość, znającej przecież dane finansowe firmy może sprowadzić się do tego, że dany przedsiębiorca nie będzie znał nawet personaliów swojej księgowej. Poza tym, zawsze zdarzają się kwestie, o których lepiej pomówić w zaciszu biura rachunkowego, nawet po to, aby uniknąć niedomówień.

  • bezpieczeństwo

Prowadzenie księgowości, każda optymalizacja podatkowa itp. wiązać się mogą z ryzykiem błędu i konsekwencji w czułym dla każdego klienta zakresie, a więc związanym z jego stanem finansów. Z tego powodu warto wybierać takie biura rachunkowe, które po pierwsze, posiadają doświadczone księgowe (czy też księgowych), jak i odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

  • cena?

Jakaś część przedsiębiorców kieruje się wyłącznie kryterium ceny usług księgowych. Oczywiście cena jest istotna, ale nie powinna być jedynym wyznacznikiem, które biuro podatkowe wybrać.

Podsumowując, klient rozpoczynający działalność gospodarczą czy też zmieniający biuro rachunkowe staje przed trudnym potencjalnie wyborem. W takiej sytuacji warto zwrócić uwagę, czy firmy księgowe, z którymi rozważa podjąć współpracę mogą pochwalić się opisanymi powyżej cechami.

Plany Ministra Finansów na uszczelnienie systemu podatkowego

O próbach uszczelniania przez państwo systemu podatkowego dla Polskiego Radia wypowiada się m. in. Piotr Bimkiewicz, Członek Zarządu Grupy Podatkowej (od ok. 10 min. nagrania). Zachęcamy do odsłuchania audycji, w której mowa o wprowadzeniu Jednolitego Pliku Kontrolnego, klauzuli obejścia prawa podatkowego, a także planach wprowadzenia centralnego rejestru faktur:

http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1590920,Ministerstwo-Finansow-z-jednej-strony-obnizenie-podatkow-z-drugiej-uszczelnienie-systemu-podatkowego

Co zrobić, gdy nie dostaniemy PIT-11?

W dniu dzisiejszym dla Porannych Rozmaitości (Program 1 Polskiego Radia) o przykrych obowiązkach pracodawców i pracowników związanych z koniecznością złożenia deklaracji PIT opowiadał Piotr Bimkiewicz, Członek Zarządu Grupy Podatkowej. Z nagraniem można zapoznać się pod adresem:

http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1577832,PIT-2015-co-zrobic-gdy-nie-dostaniemy-PIT11