Zmiana formy opodatkowania na podatek liniowy w 2018 roku

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których dochód w 2018 roku może przekroczyć ustawowy próg skali podatkowej (wynoszący 85.528 złotych), a rozliczające się na zasadach ogólnych, powinny rozważyć możliwość zmiany formy opodatkowania i skorzystanie z możliwości rozliczania się z podatku liniowego wynoszącego 19%.

W bieżącym roku zmiany można dokonać nie później niż do 22 stycznia. Zmiany formy opodatkowania można dokonać we wniosku CEIDG-1 (składanym osobiście lub elektronicznie). Złożenie elektronicznego wniosku wymaga posiadania konta na platformie ePUAP. Zmiany można dokonać również w urzędzie skarbowym, składając pisemne, sporządzone samodzielnie oświadczenie o wyborze formy opodatkowania (bądź wysyłając to oświadczenie listem poleconym).

Należy przy tym pamiętać, że wyboru podatku liniowego pozbawiony jest każdy przedsiębiorca, który współpracuje ze swoim byłym lub obecnym pracodawcą. W praktyce chodzi o osoby, które zakładają działalność gospodarczą w zasadzie jedynie pod jednego kontrahenta (ich pracodawcę), zmieniając tym samym etat na własną firmę.

Przedsiębiorca, który nie dokona zmiany formy opodatkowania do 22 stycznia 2018 roku następną możliwość zmiany będzie miał dopiero w następnym roku (tj. do dnia 21 stycznia 2019 roku).

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych