Obsługa kadrowo-płacowa powierzona Grupie Podatkowej to przede wszystkim:

  • prowadzenie ewidencji kadrowej,
  • sporządzanie listy płac i naliczanie wynagrodzeń,
  • rozliczanie umów zleceń, o dzieło i innych,
  • sporządzanie i przekazywanie deklaracji do ZUS za pośrednictwem programu Płatnik,
  • sporządzanie raportów RMUA dla pracowników,
  • korespondencja z ZUS w imieniu Klienta,
  • reprezentacja Klienta przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • sporządzanie deklaracji PIT,
  • sporządzanie umów o pracę oraz wszelkich pism z nimi związanych (dodatkowe warunki pracy, aneksy, porozumienia, wypowiedzenia, oświadczenia, świadectwa pracy itp.),
  • sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia i umowa o dzieło),
  • wsparcie przy kontrolach z Państwowej Inspekcji Pracy.

Zapraszamy do kontaktuZapoznał-em/am się z polityką bezpieczeństwa i prywatności i zgodnie z jej treścią wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie.

Wypełnienie pól oznaczonych (*) jest obowiązkowe.