Wypełnij formularz kontaktowyZapoznał-em/am się z polityką bezpieczeństwa i prywatności i zgodnie z jej treścią wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie.

Wypełnienie pól oznaczonych (*) jest obowiązkowe.

Grupa Podatkowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Erazma Ciołka 17 lok. 108, 01-445 Warszawa. NIP: 5272713395, REGON: 147236237, KRS: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000505289, kapitał zakładowy: 25.000,00 PLN.