Niniejszy dokument określa politykę prywatności serwisu internetowego Grupa Podatkowa Sp. z o.o. (dalej: Serwis), dostępnego pod adresem www.grupapodatkowa.com. Administratorem Serwisu jest Grupa Podatkowa Sp. z o.o., ul. Erazma Ciołka 17 lok. 108, 01-445 Warszawa, nr KRS: 0000505289, nr NIP: 5272713395, e-mail: kontakt@grupapodatkowa.com.

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz o plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis.
  

Informacja o przetwarzaniu danych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), wskazujemy że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Administrator Serwisu.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO i wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, świadczeniem usług księgowych oraz, o ile wyrazisz na to osobną zgodę, w celach marketingowych. Po zakończeniu świadczenia usługi zebrane dane poddane zostaną archiwizacji.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas świadczenia usługi, a następnie w celach archiwizacyjnych przez okres niezbędny na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących w razie kontroli instytucji państwowych.

Posiadasz pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetworzenia dokonanego przed takim cofnięciem, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W sytuacji gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w minimalnym zakresie umożliwiającym nawiązanie kontaktu warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi przez Serwis. Ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością świadczenia usługi.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane w wykonaniu usługi świadczonej przez Serwis żadnym odbiorcom. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Uzyskane dane osobowe nie będą przetwarzane w żadnym momencie w sposób zautomatyzowany i nie będą przedmiotem profilowania.

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami polskiego prawa oraz stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

  

Ciasteczka (cookies)

 

Serwis korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki, które są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu itp.), m.in. w celu umożliwienia Ci korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu.

Pliki cookies nie wpływają na funkcjonowanie Twojego urządzenia. W każdej chwili możesz je usunąć korzystając z wbudowanych opcji swojej przeglądarki internetowej.

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są do celów:

  • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
  • statystycznych.
  • marketingowych
  • udostępnienia Ci pozostałych funkcjonalności Serwisu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.

  

Usługi Zewnętrzne

 

Mając na celu ulepszanie funkcjonowania Serwisu i jego rozwój dopasowany do Twoich potrzeb, Serwis jest zintegrowany z usługą analizującą Twój ruch w Serwisie. Usługę tę wykorzystujemy do celów statystycznych, co pomaga nam lepiej dostosować Serwis do Twoich potrzeb.

Z polityką prywatności Google Analytics możesz zapoznać się pod adresem http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy. Serwis jest zintegrowany również z usługą marketingową Google.

  

Kontakt z Administratorem

 

W razie woli kontaktu z Administratorem z jakimkolwiek zapytaniem dotyczącym polityki prywatności czy funkcjonowaniem Serwisu lub świadczeniem usług księgowych, napisz na:

kontakt@grupapodatkowa.com

lub:

Grupa Podatkowa Sp. z o.o.
ul. Erazma Ciołka 17 lok. 108
01-445 Warszawa