Od 2019 roku dokumentacja pracownicza w formie papierowej lub elektronicznej

Od przyszłego roku, a dokładnie już od 1 stycznia 2019 roku pracodawcy będą mieli wybór formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Będzie ona mogła mieć formę dotychczasową, tj. papierową lub elektroniczną. Dopuszczalna będzie również zmiana jej postaci z papierowej na elektroniczną bądź odwrotnie.

O każdej zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracodawca będzie miał obowiązek zawiadomić pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Co istotne, dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej będzie równoważna z dokumentacją pracowniczą w postaci papierowej. Decyzja o tym, w jakiej formie prowadzić wspomnianą dokumentację będzie należała do pracodawcy.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją